USA

295,- 2015 Keystone chardonnay, Californien
495,- 2014 Sebastiani, Chardonnay, Sonoma County
995,- 2014 Maranet, Chardonnay, Russian River Valley
1150,- 2013 Ramey, Chardonnay, Russian River Valley
1600,- 2012 Williams Selyem ”Olivet Lane Vineyard”, Russian River Valley
1600,- 2010 Williams Selyem ”Heintz Vineyard”, Russian River Valley
1700,- 2010 Williams Selyem ”Drake Estate Vineyard”, Russian River Valley
1400,- 2011 Hyde de Villaine, Chardonnay
2200 ,- 2010 DuMOL, Chardonnay - MAGNUM
2500 ,- 2012 DuMOL, Chardonnay, "Isobel" - MAGNUM
5500,- 2011 DuMOL, Chardonnay, "Isobel" - DB.MAGNUM
5500 ,- 2011 DuMOL, Chardonnay, "Chloe" - DB.MAGNUM
5500,- 2009 DuMOL, Chardonnay, "Chloe" - DB.MAGNUM